Presentación

Este blog está diseñado como axuda para a elaboración dun plan de empresa.
A capacidade de elaborar o proxecto duhna pyme abarcase no módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora (Ciclos Formativos de FP).

Mapa deste sitio


Na columna da esquerda tes os diferentes apartados mínimos do plan de empresa. Cada un deles conten enlaces a páxinas con ideas e datos reais que podes usar.
A orde a seguir á hora de diseñar o teu traballo pode ser:


- DATOS DO EMPRENDEDOR, para que te presentes a quenes analizarán o teu plan de empresa (bancos, socios, concello, viveiro de empresas, administración que te pode conceder unha subvención, etc)- DESCRIPCIÓN DA IDEA, cál será a túa actividade


- A FORMA XURÍDICA E OS TRÁMITES, ventaxas e incovenientes de cada elección.


- ORGANIZACIÓN E RECURSOS HUMANOS, por se necesitas empleados ou socios.

- PLAN DE MARKETING, poderás acceder a estudos de mercado reais adaptados a zonas concretas de Galicia.

- PLAN DE PRODUCCIÓN, que é.


- PLAN ECONÓMICO -FINANCIEIRO, que inversións teño que facer e como as vou financiar